Kapat
İstanbul Müze Listesi

Türkiye’nin tarih, kültür ve sanat merkezi olan İstanbul, haftalarca gezseniz bile bitiremeyeceğiniz kadar çok güzelliğe ev sahipliği yapıyor. Muhteşem sarayları, tarihi camileri, kiliseleri, surları, köprüleri, gökdelenleri, parkları, bahçeleri, modern ve geleneksel kültürün bir arada yaşatıldığı semtleri ile İstanbul, keşfedilmesi gereken bambaşka bir dünya.

Bu kadim kentin geçmişini ve bugününü daha iyi anlamak, geçirdiği değişime ve gelişime yakından şahit olmak için birbirinden ilginç İstanbul müzelerini ziyaret etmelisiniz. İstanbul’da gezilecek müzeler size bu topraklardan gelip geçmiş nice medeniyetlerin yaşamı ve şehrin tarihi dokusu hakkında çok detaylı bilgiler sunacaktır.

Evet ama İstanbul’da o kadar çok müze var ki nereden başlamalı, nasıl yapmalı? Hangi müze nerede ve içeriği ne? Müze Kart hangi müzelerde geçerli? İşte tüm bu sorulara cevap olması adına biz de detaylı bir İstanbul Müze Rehberi yazısı hazırlamak istedik. Yazımızın içeriğini oluştururken “İstanbul’un en çok ziyaret edilen müzeleri hangileri?”, “İstanbul’daki en iyi müzeler nerede?” sorularını kıstak aldık ve sıralamamızı ona göre yaptık. Şimdi Tarihi Yarımada’dan başlayarak İstanbul müzelerini tek tek tanıyalım.

İstanbul Nasıl Bir Yer

Topkapı Sarayı Müzesi

Fatih Sultan Mehmet’in emriyle 1460-1478 yılları arasında inşa edilen Topkapı Sarayı, İstanbul’da ziyaret edebileceğiniz en görkemli yapılardan biri. İstanbul Tarihi Yarımada içerisinde yer alan bu saray 4 asır boyunca Osmanlı Sultanlarının ikametgahı ve imparatorluğun idare merkezi olarak kullanılmış. 19. yüzyıl sonrası bu özelliğini kaybeden yapı 1924 yılından bu yana müze olarak hizmet veriyor.

Cumhuriyet tarihinin ilk müzelerinden biri olan Topkapı Sarayı yaklaşık 700 bin m² alanı kaplıyor. Sadece binaların kapladığı alan bile neredeyse 300 bin m². İç içe geçmiş dört avlu, bir harem, etrafı bahçe ve meydanlarla çevrili yapılardan oluşan Saray Müzesi biraz karmaşık bir yapıya sahip. Alay Meydanı denilen ilk avluda eskiden darphane, fırın, hastane, odun ambarı, hasırcılar ocağı gibi yerler bulunuyormuş. Ayrıca İstanbul’un önemli tarihi yapılarından Aya İrini Kilisesi de bu avluda yer alıyor. Divan (Adalet) Meydanı denilen ikinci avluda Divan-ı Hümayun (Kubbealtı), Divan-ı Hümayun Hazinesi, Adalet Kulesi, Zülüflü Baltacılar Koğuşu, Harem Dairesi girişi ve Has Ahırlar; Enderun Avlusu denilen üçüncü avluda Enderun Hazinesi, Has Oda, Padişah’ın Arz Odası ve Saray Okulu’na ait yapılar; dördüncü ve son avluda ise Bağdat, Mecidiye ve Revan gibi padişah köşkleri, Esvab Odası, İftariye Kameriyesi ve asma bahçeleri bulunuyor.

Topkapı Sarayı Müzesi

Dünyanın en büyük saray-müze yapılarından olan Topkapı Sarayı Müzesi’nde başta Kutsal Emanetler, Kaşıkçı Elması, padişahların eşyaları, portreler, seramikler, arşiv belgeleri ve farklı dönemlere ait el yazmaları olmak üzere 300 binden fazla eser sergileniyor. Sarayburnu’nda yer alan Topkapı Sarayı’nı İstanbul’da gezilecek en iyi müzeler listesinin ilk sırasına yazabilirsiniz. Harem Dairesi hariç Müze Kart geçerli.

Topkapı Sarayı Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Aya İrini Kilisesi

İstanbul’da camiye çevrilmemiş en büyük Bizans kilisesi olan Aya İrini, ilk olarak I. Konstantin tarafından 4. yüzyılda yaptırılmış. Adını “Kutsal Barış” anlamına gelen Hagia Eirene’den alan bu kilise 532 yılındaki Nika ayaklanmasında tamamen yanmış. I. Justinianus döneminde ise yeniden inşa edilmiş. Sonraki yıllarda yaşadığı yangın ve deprem gibi felaketlerden de etkilenen Aya İrini, yapılan restorasyon çalışmalarıyla ayakta kalmış ve orijinalliğini günümüze kadar büyük ölçüde korumayı başarmış.

Şu anda Topkapı Sarayı’nın birinci avlusunda yer alan bu tarihi eser, İstanbul’un fethi sonrası uzun yıllar ganimet ve silah deposu olarak kullanılmış. Yapı, Sultan Abdülmecid’in talimatıyla 1846’da Tophane Müşiri Fethi Ahmet Paşa tarafından silah müzesine dönüştürülmüş ve Türk müzeciliğinin temellerinin atıldığı ilk mekan olmuş. Bir dönem Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi) ismiyle hizmet veren Aya İrini, 20. yüzyılın başlarında da askeri müze olarak kullanılmaya devam etmiş.

İstanbul Kiliseler

Topraklarımızdaki müze faaliyetlerinin çıkış noktası sayılan Aya İrini Kilisesi aynı zamanda mükemmel bir akustiğe sahip. Bu nedenle İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın (İKSV) çeşitli faaliyetlerine de ev sahipliği yapıyor. Dilerseniz bu müthiş tarihi atmosferde canlı bir klasik müzik dinletisine de katılabilirsiniz. Müze Kart geçersiz.

Aya İrini Kilisesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri

Tarihi Yarımada’da, Gülhane Parkı’nın hemen yanında yer alan İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul’un en iyi ve en büyük müze komplekslerinden biridir. Arkeoloji, Eski Şark Eserleri ve Çinili Köşk birimlerinden oluşan bu tesiste Kuzey Afrika’dan Balkanlar’a, Orta Asya’dan Yakın Doğu’ya kadar Osmanlı İmparatorluğu sınırlarında yer alan medeniyetlere ait 1 milyona yakın eser sergileniyor.

Türkiye’nin en eski müzelerinden olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin temelleri 1869 yılında kurulan Müze-i Hümayun’a (İmparatorluk Müzesi) kadar uzanıyor. Zamanında Aya İrini Kilisesi’nde toplanan arkeolojik eserlerin sayısı artınca kilise bu konuda yetersiz kalmış ve Fatih Sultan Mehmet döneminde yaptırılmış olan ‘Çinili Köşk’ müzeye dönüştürülmüş. Toplanan eserler de buraya taşınmış. Sonraki yıllarda restore edilen ve genişletilen tesis 1800’lü yılların sonunda ziyarete açılmış. Şu anda İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin bir kısmını oluşturan Çinili Köşk, tesisin en eski yapısı konumunda.

İstanbul Gezilecek Müzeler

Arkeoloji bölümünde bulunan Antik Çağ heykelleri, İskender Lahdi, Ağlayan Kadınlar Lahdi, Tabnit Lahdi; Eski Şark Eserleri bölümünde bulunan İslamiyet öncesi Arap Yarımadası eserleri, Mısır, Mezopotamya ve Anadolu eserleri, çivi yazılı belgeler, Akad Kralı Naram-Sin’in Steli, Kadeş Antlaşması, İştar Kapısı; Çinili Köşk bölümünde bulunan Osmanlı ve Selçuklu dönemlerine ait eseler, Ab-ı Hayat Çeşmesi ve İbrahim Bey İmareti’ne ait çini mihrap İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin en önemli parçalarını oluşturuyor. Müze Kart geçerli.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

Sultanahmet Meydanı’ndaki Arasta Pazarı içerisinde bulunan Büyük Saray Mozaikleri Müzesi ilk olarak 1953 yılında, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı bir tesis olarak açılmış. 1979 yılında ise Ayasofya Müze Müdürlüğü’ne bağlı bir birim haline getirilmiş. Müze son olarak Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Avusturya Bilimler Akademisi’nin 1982-1997 yılları arasında ortaklaşa yaptığı restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile günümüzdeki şeklini almış.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi’nde 1935’de başlayan kazılarda ortaya çıkartılan ve M.S. 450-550 yılları arasına tarihlenen mozaikler sergileniyor. Doğu Roma Büyük Sarayı’nın revaklı avlusuna ait bu eserler Geç Antik Çağ’dan günümüze ulaşabilen en büyük peyzaj betimlemelerinden biri olarak kabul ediliyor. Sağlam kalan mozaik parçalarında insan ve hayvan figürlerinden oluşan onlarca farklı tema bulunuyor. Günlük hayat, doğa ve mitolojiden alınan tasvirler, masallarda yer alan düşsel yaratıklar gibi konuların işlendiği mozaikler sanatsal açıdan çağın ötesinde bir ustalığa sahip. Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, sanat tarihine merakı olan herkesin uğraması gereken yerlerden biri. Müze Kart geçerli.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi

Türkiye’de Türk-İslam eserlerini toplu şekilde kapsayan ilk müze olan Türk ve İslam Eserleri Müzesi 1914 yılında ziyarete açılmış bir tesis. O dönem Süleymaniye Camii Külliyesi’nde, Evkaf-ı İslâmiye Müzesi (İslam Vakıfları Müzesi) ismiyle kurulan müze, 1983 yılında şu anki yerine yani Sultanahmet Meydanı’ndaki İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmış.

40 binin üzerinde eserin sergilendiği müzede Emevi, Abbasi, Mağrip, Memlük, Selçuklu, İlhanlı ve Osmanlı dönemlerinden kalma parçalar, el yazması Kuran-ı Kerimler, minyatürler, antik halılar, ahşap, cam, metal ve seramik ürünler sergileniyor. Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nin en özel bölümü ise eşsiz halı sergisi. Dünyanın en iyi halı koleksiyonlarından birine sahip olan müzede özellikle 13. yüzyıla ait Selçuklu dokuması halılar göz kamaştırıyor. Yine aynı bölümde bulunan Anadolu, İran, Kafkas ve Uşak halıları da görülmesi gereken eserlerden. Müze Kart geçerli.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Yerebatan Sarnıcı (Yerebatan Sarayı)

Bizanslılar döneminde Büyük Saray’ın su ihtiyacını karşılamak için yapılan Yerebatan Sarnıcı, İmparatoru I. Justinianus’un emriyle 6. yy’ın ortalarında inşa edilmiş. İstanbul’un sıra dışı güzelliklerinden biri olan sarnıç yaklaşık 140 metre uzunluğa, 70 metre genişliğe sahip. Yerebatan Sarayı olarak da anılan bu tarihi yapı toplamda 9.800 m² alanı kaplıyor ve 100 bin ton suyu depolayabiliyor.

Yerebatan Sarnıcı içerisinde 9’ar metrelik 336 sütun bulunuyor. Bu sütunlar sudaki yansımadan dolayı sanki çok daha fazla sayıdaymış gibi gözüküyor. Yapının mistik ve ürkütücü bir havası var. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında da Roma Dönemi heykel sanatının en önemli eserlerinden Medusa Başları bulunuyor.

Yerebatan Sarayı

Müze olarak ziyaret edebileceğiniz sarnıç aynı zamanda ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe de ev sahipliği yapıyor. Ayasofya’nın güneybatısında bulunan Yerebatan Sarnıcı, İstanbul gezi programınıza dahil etmeniz gereken önemli bir mekan. Müze Kart geçersiz.

Yerebatan Sarnıcı giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Şerefiye Sarnıcı (Theodosius Cistern)

İstanbul’un bir diğer tarihi sarnıcı, Fatih’teki Piyer Loti Caddesi üzerinde bulunan Şerefiye Sarnıcı. 443 yılında tamamlanan bu yapı 4. yy.’da yapılan Binbirdirek Sarnıcı ve 6. yy.’da yapılan Yerebatan Sarnıcı ile birlikte İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak için bir depo olarak inşa edilmiş. Bizans İmparatoru II. Theodosius’un emriyle yapılan sarnıçta 9’ar metre yüksekliğinde 32 adet mermer sütun bulunuyor. 45 metreye 25 metre ebatlarındaki Şerefiye Sarnıcı, İstanbul’daki diğer emsalleri kadar görkemli bir mekan.

Şerefiye Sarnıcı

2018 yılında ziyarete açılan Şerefiye Sarnıcı’nı müze olarak ziyaret edebiliyorsunuz. Burası da yine zaman zaman çeşitli konserlere ve sergilere ev sahipliği yapıyor. Müze Kart geçersiz.

Şerefiye Sarnıcı giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Binbirdirek Sarnıcı (Philoksenos Sarnıcı)

Sultanahmet’te bulunan Binbirdirek Sarnıcı, İstanbul’un en büyük ikinci sarnıcı unvanına sahip. Bizans kaynaklarına göre 4. yüzyılda, İmparator I. Konstantin zamanında inşa edilen bu sarnıcı yaptıran kişi Roma senatörlerinden Filoksenus (Philoxenus). Bu nedenle yapıya Filoksenos Sarnıcı (Cistern of Philoxenos) da deniyor. Fakat farklı kaynaklara göre yapı I. Justinianus dönemi özellikleri taşıdığı için 6. yüzyılda da yapılmış olabilir.

Philoksenos Sarnıcı

Yaklaşık 3584 m² büyüklüğündeki sarnıcın içerisine 224 tane sütun yerleştirilmiş. Üst üste bindirilmiş iki gövdeden meydana gelen bu sütunların büyük bölümü günümüze kadar sağlam şekilde ulaşmış. Sütun gövdelerinin üzerinde, burada çalışan taşçılar tarafından işlenmiş Yunan harfleri bulunuyor. Müze olarak ziyaret edebileceğiniz Binbirdirek Sarnıcı’nda çeşitli kültürel etkinlikler de düzenleniyor. Müze Kart geçersiz.

Binbirdirek Sarnıcı giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Rahmi M. Koç Müzesi

İş adamı Rahmi Koç’un destekleriyle kurulan bu sanayi müzesi Haliç’in kuzeyinde, Hasköy semtinde yer alıyor. 1994 yılında açılan Rahmi M. Koç Müzesi, 27 bin m²’lik bir alana yayılmış, üç ana bölümden oluşan bir tesis.

Müzenin ilk bölümü olan Açık Hava Sergileme Alanı, Hasköy Caddesi’ndeki ana girişten Haliç’e kadar uzanan kısmı kapsıyor. Burada birbirinden şık klasik otomobiller, uçaklar, I&E Greenwald Buhar Makinesi, Fenerbahçe Vapuru, dev boyutlardaki Turgut Alp Vinçi, B-24 Liberator (bombardıman uçağı) ve TCG Uluçalireis Denizaltısı sergileniyor. Müzenin diğer iki bölümü olan Tarihi Hasköy Tersanesi ve Mustafa V. Koç Binası’nda ise sanayi, endüstri, ulaşım ve iletişim alanlarında pek çok eser mevcut. Kandilli Rasathanesi’ne ait bazı makineler, lokomotif, motosiklet, bisiklet, at arabası, kağnı gibi tarihi ulaşım araçları ve matbaa makineleri burada görebileceğiniz ilginç parçalardan bazıları. Müzede çocuklara yönelik hazırlanmış eğlenceli atölyeler de var.

Ankara ve Cunda Adası’nda da binaları bulunan Rahmi M. Koç Müzesi’nin İstanbul şubesi en az 3-4 saatinizi ayırabileceğiniz, gezmesi keyifli bir kültürel tesis. Müze Kart geçersiz. 

İstanbul Rahmi M. Koç Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Dolmabahçe Sarayı

Boğaza nazır muhteşem bir manzaraya sahip Dolmabahçe Sarayı 1843-1856 yılları arasında Sultan Abdülmecid tarafından inşa ettirilmiş bir yapı. İnşasında dönemin ünlü mimarları Garabet Amira Balyan, Nigoğos Balyan, Altunizade İsmail Zühtü Paşa gibi isimlerin görev aldığı saray, batı mimari tarzları esas alınarak tasarlanmış.

Dolmabahçe Hakkında Bilgi

Osmanlı’nın son dönem eserlerinden olan Dolmabahçe Sarayı, 1924 yılına kadar devletin yönetim merkezi olmuş. Daha sonra 1927-1949 yılları arasında ise Cumhurbaşkanlığı makamı olarak kullanılmaya devam etmiş. Toplam 110 bin m²’lik alana kurulmuş olan Dolmabahçe, tek parça bina olarak Türkiye’nin en büyük sarayıdır. İçerisinde 285 oda, 44 salon, 6 hamam ve 68 tane tuvalet bulunan yapı Mabeyn-i Hümâyûn (selamlık), Harem-i Hümâyûn (özel yaşamına alanı) ve Muayede Salonu olmak üzere 3 ana kısımdan oluşuyor. Ayrıca bina dışında kalan Dolmabahçe Camii ve Saat Kulesi de yapının diğer önemli bölümleri.

Beşiktaş Vişnezade Mahallesi’nde bulunan Dolmabahçe Sarayı, 1984 yılından bu yana müze olarak ziyarete açık durumda. Müze Kart sadece Harem Bölümü’nde geçerli.

Dolmabahçe Sarayı giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

İstanbul Deniz Müzesi

Beşiktaş sahilinde yer alan bir diğer önemli müze, 1897 yılında Bahriye Nazırı Bozcaadalı Hasan Hüsnü Paşa’nın emriyle kurulmuş olan İstanbul Deniz Müzesi. Şu anda Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi’nin hemen yanında bulunan bu müze ilk açıldığı yıllarda Kasımpaşa’daki küçük bir binada (Tersane-i Amire) hizmet veriyormuş. ‘Müze ve Kütüphane İdaresi’ ismi ile açılan tesis bugünkü yerine 1961 yılında taşınmış. Zamanla genişletilen tesis şu an kendi alanında Türkiye’nin en büyüğü durumunda.

On binlerce eserin sergilendiği İstanbul Deniz Müzesi, Tarihi Kayıklar Galerisi, Kültür Sitesi, Ana Teşhir ve Açık Sergi Alanı olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. Bu bölümlerde Atatürk’e ait özel eşyalar, silahlar, el yazmaları, kayıklar, gemi modelleri, bahriyeli kıyafetleri, tablolar, haritalar ve denizcilik ürerine daha pek çok parça bulunuyor. Ülkemizin ilk askeri müzelerinden biri olan bu tesisi İstanbul’da gezilecek müzeler listesine almanızı öneriyoruz. Müze Kart geçersiz.

İstanbul Deniz Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Yıldız Sarayı

Türk-Osmanlı saray mimarisinin son örneği olan Yıldız Sarayı, ilk olarak Osmanlı Padişahı III. Selim’in annesi Mihrişah Sultan tarafından yaptırılmış. Beşiktaş’ta bulunan bu görkemli yapı asıl önemini ise Sultan II. Abdülhamid döneminde kazanmış. Dolmabahçe’de bulunan Osmanlı yönetim merkezini buraya taşıyan Sultan II. Abdülhamid sarayı genişletmiş ve 33 yıllık padişahlık dönemini burada geçirmiş.

Yıldız Sarayı Müzesi

Yaklaşık 500 bin m² alanı kaplayan Yıldız Sarayı, Dolmabahçe’nin aksine tek bir binadan değil pek çok farklı binanın bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yapı. Geniş bir yaşam alanı sunan sarayda köşkler, tiyatro salonu, resim galerisi, fotoğraf atölyesi, müzik stüdyosu ve kütüphane gibi yerler bulunuyor. Osmanlı zamanında bir kültür-sanat merkezi olarak da kullanılan bu ihtişamlı eser şu anda Yıldız Sarayı Müzesi olarak halka açık durumda. Müze Kart geçerli.

Yıldız Sarayı Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Panorama 1453 Tarih Müzesi

Topkapı ile Edirnekapı surlarının tam karşısında yer alan Panorama 1453 Tarih Müzesi, sekiz sanatçının ortak çalışmasıyla hazırlanmış ve 2009 yılında hizmete girmiş bir tesis. Türkiye’nin ilk panoramik müzesi olma özelliğine sahip Panorama 1453’te “İstanbul’un Fethi” temalı canlandırmalar yapılıyor.

Sesli ve görüntülü sunumların yapıldığı müzede yaklaşık 10 bin figür çizimi var. Özellikle 38 metre çapındaki bir yarım küre üzerine çizilmiş 3 boyutlu resim büyük hayranlık uyandırıyor. Kürenin iç yüzeyindeki 2350 m²’lik alanı kaplayan bu resim seslendirmelerle destekleniyor ve ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Orijinal minyatür ve gravürlerin de sergilendiği Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul’un fethi hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin mutlaka uğraması gereken bir mekan. Müze Kart geçersiz.

Panorama 1453 giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Kulekapısı Mevlevihanesi ya da Galipdede Tekkesi olarak da bilinen bu yapı İstanbul’un ilk mevlevihanesi olma özelliğini taşıyor. Beyoğlu’nda bulunan Galata Mevlevihanesi 1491 yılında açılmış. II. Bayezid döneminin beylerbeyi İskender Paşa’nın çiftliği üzerine inşa edilen Mevlevihane, Türk musikisinin ve mevlevi geleneğinin önemli merkezlerinden biri durumunda.

Galata Mevlevihanesi Sema Salonu

15. yy’dan bu yana ayakta olan Galata Mevlevihanesi farklı dönemlerde yaşadığı yangın ve deprem felaketleri nedeniyle pek çok kez hasar almış. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla mekan zaman içinde genişletilmiş ve bir külliyeye dönüşmüş. Bir dönem Divan Edebiyatı Müzesi olarak da kullanılan bu tarihi yapı, 2008-2011 yılları arasında yapılan yenileme çalışmalarının ardından Galata Mevlevihanesi Müzesi olarak ziyarete açıldı. Müze içinde dönemin önemli el yazması eserlerini, hat levhalarını ve müzik aletlerini görebilirsiniz. Galata Mevlevihanesi’nin bahçesinde ise Şeyh Galip ile Halet Efendi’nin türbeleri yer alıyor. Müze Kart geçerli.

Galata Mevlevihanesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Pera Müzesi

Beyoğlu’nun Tepebaşı semtinde bulunan Pera Müzesi, 2005 yılından bu yana hizmet veren önemli bir kültür-sanat merkezi. Estetik bir mimariye sahip olan müze binası 1893 yılında mimar Achille Manoussos tarafından inşa edilmiş. Uzun yıllar otel olarak kullanılan bu yapı 2002 yılında Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından satın alınmış ve Mimar M. Sinan Genim’in gözetiminde tümüyle restore edilerek bugünkü modern görünümüne kavuşmuş.

İstanbul'daki En İyi Müzeler

İstanbul’un en çok ziyaret edilen özel müzelerinden biri olan Pera Müzesi’nde Oryantalist Resim, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri ile Kütahya Çini ve Seramikleri koleksiyonları sergileniyor. Bu sergilerin dışında sözlü etkinlikler, film gösterimleri, öğrenme programları ve bilimsel çalışmaların da yapıldığı müzede Akira Kurosawa, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Diego Rivera ve Goya gibi ünlü sanatçıların eserleri de sanatseverlerle buluşuyor. Yerli ve yabancı eğitim-sanat kurumlarıyla ortak sergilere ev sahipliği yapan Pera Müzesi, İstanbul’da gezilecek en iyi müzelerden biri. Müze Kart geçersiz.

Pera Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Madame Tussauds İstanbul Müzesi

Dünyaca ünlü balmumu müzesi Madame Tussauds, Heykeltıraş Anna Maria Grosholtz (Marie Tussaud) tarafından ilk olarak İngiltere’de kurulmuş bir sergi. 1800’lü yıllarda açılan ve büyük ilgi gören Londra merkezli bu müzenin günümüzde farklı ülkelerde 20’den fazla şubesi bulunuyor. Bu şubelerden bir olan Madame Tussauds İstanbul 2016 yılında Taksim’de açıldı.

İstiklal Caddesi’nde yer alan Madame Tussauds İstanbul’da ünlü siyasetçilerin, futbolcuların, film yıldızlarının, liderlerin, sanatçıların ve önemli bilim insanlarının birebir balmumu heykellerini yakından görebiliyorsunuz. Yerli, yabancı pek çok simanın bulunduğu müzede yok yok; Barış Manço, Zeki Müren, Rihanna, Madonna, Maria Sharapova, Lionel Messi, Rafael Nadal, Neymar, Mozart, Einstein, Steve Jobs, Leonardo Da Vinci, Fatih Sultan Mehmet, Mustafa Kemal Atatürk, Muhammed Ali, Vin Diesel, Kıvanç Tatlıtuğ, Demet Akbağ, Johhny Depp, Brad Pitt… ve daha onlarca kişi. Yaklaşık 250 yıldır şöhretini koruyan Madame Tussauds Müzeleri’nin başarısı yapılan heykellerin çok detaylı ve gerçekçi olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca sergi sürekli güncellendiği için her dönem ilgi görmeye devam ediyor. Müze Kart geçersiz.

Madame Tussauds İstanbul giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Masumiyet Müzesi

Masumiyet Müzesi, Orhan Pamuk’un hem aşk üzerine yazdığı bir romanın hem de bu romandaki kurmaca evrenin üzerine oluşturulmuş müzenin adı. Orhan Pamuk, Kemal ile Füsun adlı iki karakterin aşk hikayesini kurgularken, roman ve müze çalışmasını birlikte düşündüğünü söylüyor. 2008 yılında ilk önce romanı yayımlanan Masumiyet Müzesi, 2012 yılında da müze olarak açıldı.

Beyoğlu’nda, 19. yüzyıldan kalma bir eve kurulan Masumiyet Müzesi’nde romanda anlatılan karakterlerin yaşadığı yıllara ait (1950-2000) nesneler sergileniyor. Müzeden keyif almak için romanı okumuş olmak şart değil. Fakat kitabı okuyanlar tabii ki müzedeki detayları daha iyi fark edeceklerdir. Şunu da hatırlatalım.. Kitabın 574. sayfasında müzeye tek seferlik giriş bileti bulunuyor. Müze girişinde bir görevli tarafından bu sayfa damgalanıyor. Müze Kart geçersiz.

Masumiyet Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

İstanbul Modern

Türkiye’nin ilk modern-çağdaş sanat müzesi olan İstanbul Modern 2004 yılında hizmete açıldı. Eczacıbaşı ailesi önderliğinde kurulan tesis normalde Karaköy sahilindeki 8 bin m²’lik bir alanda yer alıyordu. Fakat Galataport projesi nedeniyle bu bölge 3 yıllık (2018-2021) bir restorasyona girdi. Bu nedenle müze geçici olarak Beyoğlu Meşrutiyet Caddesi üzerindeki bir binada ziyaretçilerini ağırlıyor.

İstanbul Müzeleri

Her yaş grubundan insana hitap eden İstanbul Modern, İstanbul’da gezebileceğiniz en iyi kültür-sanat merkezlerinden biri. Sergi salonları, kütüphane, sinema, fotoğraf atölyesi, eğitim alanı, mağaza ve kafe gibi bölümlerden oluşan müze binasında çağdaş sanat eserleri, heykeller, fotoğraflar ve mimari tasarımlar sergileniyor. Türkiye’nin yakın tarihine ait başarılı sanat eserlerini görmek için İstanbul Modern’i mutlaka ziyaret etmelisiniz. Müze Kart geçersiz.

İstanbul Modern giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Sakıp Sabancı Müzesi (Atlı Köşk)

Ünlü işadamı Sakıp Sabancı’nın biriktirdiği zengin hat ve resim koleksiyonlarına ev sahipliği yapan bu köşk, 2002 yılından bu yana müze olarak ziyarete açık durumda. Emirgan’da, İstanbul Boğazı’na bakan güzel bir noktada yer alan müze binası, bahçesinde bulunan at heykellerinden dolayı “Atlı Köşk” olarak da anılıyor.

Atlı Köşk

2005 yılında genişletilerek uluslararası standartlara ulaştırılan Sakıp Sabancı Müzesi’nde geçici ve kalıcı farklı sergiler yer alıyor. Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu, Mobilya ve Dekoratif Eserler Koleksiyonu ile Abidin Dino Arşivi müzenin en önemli bölümleri. Cumhuriyetin ilk yıllarına ait tablolar, ünlü hattatların hüsnühat örnekleri ve Kuran-ı Kerim nüshaları, el yazması kitaplar müzede görebileceğiniz eserlerin başında geliyor. Çok zengin bir koleksiyona sahip Sakıp Sabancı Müzesi, İstanbul’da gezilecek özel müzeler listesinde olması gereken bir mekan. Müze Kart geçersiz.

Sakıp Sabancı Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Miniatürk

2003 tarihinde ziyarete açılan Miniatürk, hızlı bir Türkiye turu atmak isteyenlerin uğraması gereken eğlenceli bir müze. Haliç kıyısında, yaklaşık 60 bin m² alan üzerine kurulu olan Miniatürk’te, eski çağlardan günümüze kadar bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin inşa ettiği mimari eserlerin 1/25 oranında küçültülmüş modelleri bulunuyor.

Miniatürk

Miniatürk’te camilerden sinagoglara, kervansaraylardan köprülere, Pamukkale’den Peri Bacaları’na, Artemis Tapınağı’ndan Halikarnas Mozolesi’ne kadar 130’dan fazla yapıyı yakından görebilir, detaylı şekilde inceleyebilirsiniz. Türkiye’nin vitrini olan Miniatürk, özellikle çocuklu ailelerin İstanbul gezisine dahil etmesi gereken müzelerden biri. Oyun alanları, kafe ve restoranların da yer aldığı Miniatürk’e en az 1-2 saatinizi ayırabilirsiniz. Müze Kart geçersiz.

Miniatürk giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Harbiye Askeri Müzesi

Geçmişi 15. yy’a kadar uzanan Harbiye Askeri Müzesi yaklaşık 54 bin m²’lik alana yayılmış büyük bir tesis. Şişli’de bulunan bu müze kompleksi farklı binaların bir araya gelmesi ile oluşturulmuş. Tesisteki önemli yapıların başında ise 1800’lü yıllarda inşa edilen ‘Mekteb-i Harbiye’ binası geliyor. Mekana ismini veren bu bina Osmanlı Devleti’ne subay yetiştirmek amacıyla inşa edilmiş bir Harp Okulu. Mustafa Kemal Atatürk de dahil pek çok başarılı asker yetiştiren bu Harp Okulu ülkemiz için tarihi bir öneme sahip.

Harbiye Askeri Müzesi

Günümüzde müze olarak ziyaret edebileceğiniz Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı’nda askeri araçlar, tüfek, tabanca, top gibi silahlar, askeri kıyafetler, zırhlar, kalkanlar, miğferler, çadırlar, bayraklar, sancaklar ile benzeri türde binlerce parça sergileniyor. Ayrıca müze bahçesinde zaman zaman Mehter Takımı’nın ücretsiz konserleri oluyor. Müze Kart geçersiz.

Harbiye Askeri Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak öğrenmek için 0 (212) 233 27 20 numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Beylerbeyi Sarayı

Üsküdar’da kendi ismiyle anılan semtte bulunan Beylerbeyi Sarayı, Sultan Abdülaziz tarafından 1861-1865 yılları arasında yaptırılmış ihtişamlı bir eser. Mimar Sarkis Balyan’a yaptırılan bu saray kompleksi Sarı Köşk, Mermer Köşk, Ahır Köşk, Yazlık Saray, iki küçük deniz köşkü ve ek binalardan oluşuyor. Toplamda 3 bin m²’lik bir alan kaplayan Beylerbeyi Sarayı’nın dış cepheleri batı üslubu, iç kısımları ise Osmanlı saray yapısı özelliklerini taşıyor.

İstanbul'da Nereler Gezilir

Boğaza sıfır konumda bulunan Beylerbeyi Sarayı’nın içi ahşap oymacılığı, altın nakış işçiliği, resim ve yazı gibi öğelerle süslenmiş. Resim sanatına olan ilgisiyle tanınan Sultan Abdülaziz bu süslemelerin yapımıyla bizzat kendisi ilgilenmiş. Doğu ve batı mimarilerinin harmanlandığı bir yapı olan Beylerbeyi Sarayı en az Dolmabahçe Sarayı kadar göz kamaştıran bir mekan. Ana binası ziyaretçilere açık olan sarayda restoran ve düğün salonu olarak kullanılan kısımlar da var. Müze Kart geçerli.

Beylerbeyi Sarayı giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Küçüksu Kasrı (Göksu Kasrı)

Üsküdar – Beykoz sahil yolu üzerinde bulunan Küçüksu Kasrı, Osmanlı dönemindeki padişahların dinlenmek ve avlanmak için kullandıkları yapılardan biri. Sultan Abdülmecit tarafından mimar Nigoğos Balyan’a yaptırılan kasır 1857 yılında hizmete girmiş.

Göksu Kasrı olarak da bilinen yapı geleneksel Türk evi plan tipinde inşa edilmiş. Kasrın iç dekorasyonu ise Dolmabahçe Sarayı’nın da tasarım sorumlusu olan Fransız sanatçı Charles Séchan tarafından yapılmış. Hem cephe süslemeleri hem de iç tasarımı ince işçilik barındıran Küçüksu Kasrı çok etkileyici bir yapı. Mustafa Kemal Atatürk’ün de zaman zaman dinlence mekanı olarak kullandığı Küçüksu Kasrı, 1983 yılından bu yana müze olarak ziyarete açık durumda. Ayrıca kasrın çevresi de mesire alanı olarak hizmet veriyor. Müze Kart geçerli.

Küçüksu Kasrı giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Göksu Kasrı

İstanbul’da ziyaret edebileceğiniz diğer saraylar ve kasırlar;

 • Adile Sultan Kasrı / Altunizade
 • Adile Sultan Sarayı / Kandilli
 • Aynalıkavak Kasrı / Hasköy
 • Bayıldım Kasrı / Beşiktaş
 • Esma Sultan Yalısı / Ortaköy
 • Hıdiv Kasrı / Beykoz
 • Ihlamur Kasrı / Teşvikiye
 • Mecidiye Kasrı / Beykoz
 • Maslak Kasırları / Sarıyer
 • Sepetçiler Kasrı / Fatih
 • Siyavuşpaşa Kasrı / Bahçelievler
 • Tekfur Sarayı / Fatih
 • Tophane Kasrı / Tophane

İSTANBUL’DA GEZİLECEK TARİHİ VE DOĞAL 200+ MEKAN (TIKLAYIN)

Barış Manço Müzesi

1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço’nun Kadıköy Moda’daki meşhur evi 2010 yılından bu yana müze olarak hizmet veriyor. Ülkemizde 7’den 70’e herkes tarafından çok sevilen sanatçının hatırasını yaşatmak için kurulan bu müze, büyük ustayı daha yakından tanımak isteyenlerin mutlaka ziyaret etmesi gereken bir yer.

Barış Manço Evi

Şu anda Barış Manço Müzesi olarak kullanılan bu tarihi konak 1895-1900 yılları arasında İngiliz Mr. Dawson tarafından mimar Pape Kalfa’ya inşa ettirilmiş. En son 1984 yılında Barış Manço tarafından satın alınan yapı restore edilerek sanatçının evi haline getirilmiş. 3 katlı evin içinde Barış Manço’ya ait pek çok özel eşya ve müzik aletleri sergileniyor. Müze Kart geçersiz.

Barış Manço Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

Adalar Müzesi

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla 2010 yılında faaliyete geçen Adalar Müzesi, İstanbul’un ilk çağdaş kent müzesi unvanına sahip. Adalar ilçesine bağlı Büyükada’da yer alan müzede Adalar’ın oluşumundan günümüze uzanan hikayesi, doğası, zenginlikleri, kaybolan canlı türleri ve tarih boyunca sahip olduğu çeşitliliği anlatılıyor.

Sürekli ve geçici sergilere ev sahipliği yapan Adalar Müzesi’nde Osmanlıca arşiv belgeleri, fotoğraflar, belgesel filmler, sözlü tarih kayıtları, video klipler, replikalar, kamu kurumlarının arşivlerinden toplanan dokümanlar bulunuyor. Adalar’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yakından görmek için Adalar Müzesi’ni İstanbul gezinize dahil edebilirsiniz. Müze Kart geçersiz.

Adalar Müzesi giriş ücretlerini ve ziyaret saatlerini güncel olarak takip etmek için ➜ tıklayın.

İstanbul’da Gezebileceğiniz Diğer Müzeler

? Aşiyan Müzesi / Beşiktaş
? Saray Koleksiyonları Müzesi / Beşiktaş
? İtfaiye Müzesi / Beşiktaş
? Beşiktaş JK Müzesi / Vodafone Park

? Doğançay Müzesi / Beyoğlu
? İllüzyon Müzesi / Beyoğlu
? Şair Adam Mickiewicz Müzesi / Beyoğlu
? TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi / Beyoğlu
? Jale Kuşhan Balmumu Heykel Müzesi / Beyoğlu
? 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi / Beyoğlu

? Sadberk Hanım Müzesi / Sarıyer
? Ural Ataman Klasik Otomobil Müzesi / Sarıyer

? Atatürk Müzesi / Şişli
? Galatasaray Stadyum Müzesi / Türk Telekom Stadyumu

? Fethiye Müzesi / Fatih
? İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi / Fatih
? Büyük Postane (PTT Müzesi) / Fatih
? İstanbul Sağlık Müzesi / Fatih
? Türkiye İş Bankası Müzesi / Fatih
? Halı Müzesi / Fatih
? Marmara Üni. Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi / Fatih
? İstanbul Demiryolu Müzesi / Fatih

? Florya Atatürk Deniz Köşkü / Bakırköy
? İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi / Bakırköy
? Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi (Kamera Müzesi) / Bakırköy

? Çağlar Boyu Aydınlatma Isıtma Koleksiyonları Müzesi / Beykoz
? Deniz Ve Su Ürünleri Müzesi / Beykoz

? Fenerbahçe Spor Kulübü Müzesi / Şükrü Saraçoğlu Stadyumu
? İstanbul Oyuncak Müzesi / Kadıköy
? Kazım Karabekir Paşa Müzesi / Kadıköy

? Uçurtma Müzesi / Üsküdar
? Hababam Sınıfı Müzesi / Üsküdar

? Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi / Kağıthane
? Pelit Çikolata Müzesi / Esenyurt
? Santralistanbul / Eyüpsultan
? Sait Faik Abasıyanık Müzesi / Burgaz Adası

İstanbul da dahil Türkiye’nin dört bir yanındaki müzeleri gezerken size avantaj sağlayacak Müze Kart ile ilgili tüm detayları bu yazımızda bulabilirsiniz.

MÜZE KART NEDİR? NASIL ALINIR? (TIKLAYIN)

Müze kart ne kadar?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir