Kapat
Sivas Gezi Rehberi

Sivas, gezilecek yerler bakımından oldukça geniş bir listeye sahip. Burası turistik anlamda Türkiye’nin popüler illerinden biri değil belki ama il topraklarında bulunan çok sayıda doğal alan ve tarihi yapı gerçekten göz alıcı güzellikte. Açık hava müzesini andıran illerimizden biri olan Sivas sosyal yapıları, sivil mimari örnekleri, tarihi han, hamam ve çarşılarından tutun da idari binalarına kadar zengin bir dokuya sahip. Bu bağlamda Sivas’ın hakkını biraz yiyoruz desek yeridir.

Sivas’ta gezip görmeniz gereken bu tarihi ve doğal güzellikleri tek tek sıralayacağız. Ama öncesinde şehirle alakalı çok kısa birkaç bilgi aktarmak istiyoruz.

Kısaca Sivas Tarihi

Kentte yapılan kazılarda ele geçen bulgular Sivas’ın tarihi geçmişinin Neolitik Çağ’a kadar indiğini göstermektedir. Kentin yazılı tarihi ise Hititlerle (M.Ö. 2000) başlamıştır. Ardından sırasıyla Frigler, Lidyalılar, Persler ve Romalılar yöreye gelmiş ve bu topraklara egemen olmuşlardır. 1. yüzyılın başlarında bölge Roma, Part ve Sasani İmparatorlukları arasında çekişmelere sahne olmuştur. Daha sonrasında bölgede hakimiyet kuran Bizans, şehrin şekillenmesinde rol oynamıştır.

Yörenin Türk hakimiyetine geçmesi 1071 Malazgirt Zaferi ile olmuştur. Kısa bir süre Selçuklu Devleti egemenliğinde kalan Sivas’ta 1075’te Dânişmendliler Beyliği kurulmuştur. Sivas’ın kesin olarak Selçuklu topraklarına katılması ise 1175 yılında gerçekleştirmiştir. 1243 Kösedağ Savaşı sonucunda Moğollar Sivas’ı ele geçirmiş, Selçuklu Devleti’ni de kendilerine bağımlı hale getirmişlerdir. Selçuklular bir süre de Moğolların kurduğu İlhanlı Devleti’nin hakimiyetinde yaşamışlardır.

Sivas’ın Osmanlı Devleti topraklarına katılması ise Yıldırım Bayezid zamanında olmuştur. Kent, Osmanlı İmparatorluğu döneminde eyalet merkezi haline getirilmiştir. Amasya, Çorum, Tokat, kısmen Malatya ve Kayseri illeri Sivas’a bağlı birer sancak olmuştur. Cumhuriyetin ilanı sonrası Sivas, ülkemizde bir il olarak yerini almıştır.

Kapladığı alan açısından Türkiye’nin en büyük ikinci ili olan Sivas’ın bazı ilçeleri Karadeniz, bazı ilçeleri ise Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alıyor. Ama ilin büyük kesimi ve şehir merkezi İç Anadolu Bölgesi sınırlarında kalıyor. Kentin eski adı olan Sebastea, bazı kaynaklara göre Yunanca “yüce, yücelik” anlamını taşır ve Sivas’ın Roma İmparatoru Augustus adına kurulan şehirlerden biri olduğu manasına gelir.

Sivas Eski Fotoğrafları

Sivas Arkeoloji Müzesi

Müze şehir merkezinde, Yüceyurt Mahallesi’nde bulunuyor. Bu bina 1914 yılında Vali Ahmed Muammer Bey tarafından Mekteb-i Sanayi İmalathanesi olarak imar edilmiş. Yapılan restorasyon ve onarım çalışmalarının ardından bina 2009 yılı itibariyle de Sivas Arkeoloji Müzesi olarak hizmet vermeye başlamış. Müzede yöredeki arkeolojik kazı alanlarında elde edilen 9 milyon yıllık fosiller, yerleşik yaşamın izleri olan kap-kacaklar, madeni aletler, seramik heykelcikler, cam eşyalar, gözyaşı şişeleri, mezar yazıtları, taş üzerine kabartmalar, bronz, gümüş ve altın sikkeler ile lahit ve mezar taşları farklı bölümlerde, kronolojik sırayla sergileniyor.

Sivas Kongre Binası – Atatürk ve Etnografya Müzesi

Cumhuriyet tarihimizde bir mihenk taşı olan Sivas, bir anlamda TBMM’nin temellerinin atıldığı yerdir. Sivas Kongresi’nin toplandığı mülki idari binası aynı zamanda Milli Mücadele Karargahı’dır. Bu bina sonraki yıllarda Sivas Kongre ve Etnografya Müzesi haline getirilmiştir.

19. yy. Geç Osmanlı Mimarisi’nin bir örneği olan yapı üç katlı ve açık avluludur. Binanın dış cephesi taştan, iç mekanı ahşaptan inşa edilmiştir. 1981 yılına kadar lise olarak kullanılan bina daha sonra geniş çaplı restorasyonlardan geçmiştir. Binanın bodrum katı depo, zemin katı Etnografya Müzesi, üst katı ise Atatürk ve Kongre Müzesi olarak ayrılmıştır.

Atatürk ve Etnografya Müzesi

Aşık Veysel Müzesi

Şehirde gidebileceğiniz bir diğer müze ise bilgeliğin gönül gözüyle görebilmekte olduğunu hepimize öğreten halk ozanımız, kıymetlimiz Aşık Veysel’in Şarkışla Sivrialan Köyü’nde bulunan evidir. Bu ev aynı zamanda Aşık Veysel’in çiçek hastalığı nedeniyle gözlerini kaybettiği yerdir.

Bir dönem ülkemizi il il gezerek eserlerini duyuran ozanımız, “Ben zaten gözlerimden mahrumum… Bütün hislerim kulaklarımda… Şehirde o gürültüler kulağımı kapatıyor…” diyerek Sivrialan Köyü’ne dönmüş ve bu evde vefat etmiştir. İlk olarak 1982 yılında kurulan müze, uluslararası bir projenin desteği ile 2012 yılında yeniden düzenlenerek ziyarete açıldı. Üstadın pek bilinmeyen bu evini Sivas gezinize dahil etmeyi unutmayın.

Her kim olursa bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
Gün gelir Veysel’i bağrına basar
Benim sadık yarim kara topraktır.

Aşık Veysel Şatıroğlu

Sivas Ulu Cami

Hemen her ilimizde olduğu gibi Sivas’ta da bir Ulu Cami’miz bulunuyor. Danişmendliler Beyliği döneminde (1085-1178) yapıldığı tahmin edilen caminin kubbesi yok. “Hiç mi yok?” diyeceksiniz tabi. “Hiç yok” ile “yok” arasında hiç fark yok. ツ Çünkü o dönemler kubbe fikri henüz ortaya atılmamış. Sivas Ulu Cami’nin I. İzzeddin Keykavus tarafından 1212 yılında tadilattan geçirildiği, 1213’de de minaresinin inşa edildiği bilinmektedir. 1955 yılında da Sivas Valiliği tarafından bakım ve onarım çalışmaları yaptırılmıştır.

Evliya Çelebi, Seyahatname’de Sivas Ulu Camii’den de söz etmiştir:

“Aşağı varoşta Ulucami 1000 dükkanlı bedesten yanında enine ve boyuna ikişer yüz ayak eski bir yapıdır. (…) Toprak ile örtülü mamur binadır. Lakin caminin içinde ne kadar sütun olduğunu bilmiyorum.”

Anadolu’nun en eski camilerinden biri olan Sivas Ulu Cami’yi Sivas’ta gezilecek tarihi yerler listesinde bulundurmalısınız.

Sivas Çifte Minareli Medrese

Sivas’ın Kale Mahallesi’nde bulunan Çifte Minareli Medrese 1271 yılında İlhanlı Veziri Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından yaptırılmıştır. Görkemli iki minaresi medreseye adını vermiştir.

Dikdörtgen planlı medresenin günümüze sadece ön cephesi ve minareleri gelebilmiştir. Medreseyi oluşturan bölümler 20. yy. başlarında tamamen yıkılmıştır. Yapılan kazılarda yapının iki katlı ve dört eyvanlı olduğu ortaya çıkmıştır. Medresenin bitkisel ve geometrik motiflerle bezeli giriş kapısı, çinilerle bezeli iki tuğla minaresi oldukça güzeldir. Çifte Minareli Medrese, Sivas’ın sembol yapılarından biridir.

Gök Medrese (Sahibiye Medresesi)

Sivas Kalesi’nin güneydoğusunda bulunan Gök Medrese (Sahibiye Medresesi), Sahip Ata Fahrettin tarafından 1271 yılında yaptırılmıştır. Dikdörtgen planlı medresede 14 oda ve bir mescit bulunmaktadır.

Medresenin mermer portalinin iki yanına iki minare ilave edilmiştir. Minareler yivli gövdelidir ve kabartmalarla bezeli kuleler üzerinde yükselmektedir. Minarelerin gövdesi geometrik ve bitkisel motiflerle süslüdür. Portalin üzeri ise hayat ağacı, küçük kuşlar, bitkisel motifler ve yıldızlar ile bezelidir.

Portalden ulaşılan açık avlunun ortasında altı köşeli bir havuz yer almaktadır. Avlunun kuzey ve güneyinde altı sütunlu iki revak inşa edilmiştir. Revakların iki yanında birer eyvan ve üçer oda vardır. Girişin karşısında yer alan büyük eyvan ve iki oda günümüze ulaşamamıştır. Girişin sağında kare planlı mescit, mescidin karşısında da kare planlı Darülhadis (dershane) yer almaktadır.

Sivas Sahibiye Medresesi

Şifaiye Medresesi (Darüşşifa)

Şifaiye Medresesi (Darüşşifa), Sivas’ın Kale Mahallesi’nde, Çifte Minareli Medrese’nin tam karşısında bulunmaktadır. Anadolu Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus tarafından 1217’de yaptırılan külliyenin içindeki Şifaiye Medresesi (Darüşşifa), adından da anlaşılacağı gibi tıp eğitimi veren bir okul ve hastanedir. Medrese taş işlemeciliğinin en güzel örneklerinden biridir. Anadolu Selçuklu dönemindeki tıp okullarının ve hastanelerinin en eskisi ve aynı zamanda en büyüğü olan bu yapı, 1768 yılında medreseye çevrilmiş, I. Dünya Savaşı sırasında da levazım ambarı olarak kullanılmıştır.

Dikdörtgen planlı medrese kesme taştan inşa edilmiştir. Giriş kapısı kırmızı tuğladan yapılmıştır ve kapının ön yüzü firuze, mor ve beyaz çinilerle bezenmiştir. Bu son derece gösterişli kapıdan büyük bir salona, oradan da üzeri açık dört eyvanlı, revaklı avluya ulaşılır. Medresenin içi mavi-siyah çiniler ve sırlı tuğlalarla süslenmiştir. Caminin güneyindeki türbede ise I. İzzettin Keykavus’un kendisi ile aile fertleri yatmaktadır.

Sivas Gezilecek Tarihi Yerler

Buruciye Medresesi

Yine Sivas’ın Kale Mahallesi’nde yer alan Buruciye Medresesi, Anadolu Selçukluları döneminde (III. Gıyaseddin Keyhüsrev), Hibetullah Burucerdi Muzaffer tarafından yaptırılmıştır. O dönem için yüksek öğretim kurumu olan medrese, Selçuklu sanatını yansıtan önemli bir eserdir. 1960’lı yıllarda müze haline getirilen medrese defalarca onarım görmüş ve ayakta kalmayı başarmıştır. Çeşitli ilimlerin okutulması amacı ile yaptırılan bu medresede akıl hastalarına da müzik ile tedavi yöntemi uygulanmıştır.

Medrese dikdörtgen planlı, açık avlulu, dört eyvanlı ve iki katlıdır. Yapının giriş kapısı ve avlu karşısındaki iç cephe Selçuklu taş işçiliğinin göz alıcı güzelliğini yansıtmaktadır. Giriş kapısının iki yanında bir mescit ve türbe bulunmaktadır. Türbe, medreseyi yaptıran Muzaffer Burucerdi’ye aittir. Türbede ayrıca Muzaffer Bey’in çocuklarının kabirleri de yer almaktadır. Medrese odaları revaklı avlunun arkasında bulunuyor. Taç kapı oldukça gösterişli olup yıldız, rumi ve geometrik desenler ile süslüdür. Medrese 1965-1966 yıllarında tamir edilmiş ve müze olarak hizmete sunulmuştur.

Sivas Tarihi Taşhan Çarşısı

Burası Sivas’ın merkezinde bulunan ve kesme taşlardan inşa edilmiş küçük tarihi bir çarşıdır. İçerisinde çeşitli dükkan ve kafelerin bulunduğu bu tarihi yapı su ve güvercin sesleri eşliğinde tam bir muhabbet ortamı sunuyor. Taşhan Çarşısı’nı Sivas gezilecek turistik yerler listesine eklemenizi tavsiye ederiz.

Sarissa (Kuşaklı) Ören Yeri

M.Ö. 1400’lü yıllarda Hitit Devleti’nin önemli şehirlerinden biri olan Sarissa’ya (Kuşaklı Ören Yeri) Sivas Altınyayla’ya bağlı Başören Köyü, Akkuzulu mezrasından ulaşılmaktadır. Büyük bir kent olan Sarissa, surlarından dolayı halk arasında “Kuşaklı” olarak bilinir. Buradaki kazılarda elde edilen buluntular Sivas Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Dünyanın ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması’nda Sarissa’nın adı geçmektedir. Mısır ile Hititler arasında yapılan bu antlaşmada Sarissa’nın Fırtına Tanrısı şahit tutulmuştur.

1650 metre yükseklikte bulunan kente giriş sur üzerindeki 4 kapıdan sağlanmaktadır. En büyük Hitit tapınaklarından C binası, Kral Sarayı, sur kapıları, kentin içme suyunun karşılandığı Hitit Barajı duvarları, dinsel ayinlerin yapıldığı ve Hitit yazılı metinlerinde geçen Huwaşi Taşı’nın bulunduğu açık hava tapınağı ile şehrin tepe noktasında yer alan tümülüsler kentin günümüze gelebilmiş mimari kalıntılarıdır.

Sarissa Antik Kenti

Sarissa Antik Kenti’nin dışında Sivas’ta farklı arkeolojik alanlar da bulunuyor;

 • Kayalıpınar Ören Yeri
 • Maltepe Höyüğü
 • Topraktepe
 • Tepecik Höyüğü (Tödürge Gölü yakınında)
 • Kültepe Höyüğü

Divriği Ulu Camii

Sivas’ın Divriği ilçesinde bulunan Divriği Ulu Cami 1229 yılına tarihlenmektedir. Yapı, Mengüçoğlu Süleyman Şah’ın torunu Adil Melike Turan Melek Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Dikdörtgen planlı caminin inşasında yöresel sarımsı kesme kalker taşı kullanılmıştır. İbadet mekanına ulaşımı sağlayan kuzeydeki anıtsal kapı oldukça yüksektir ve dışarıya taşmıştır. Kapının üzeri geometrik motiflerin yanında tam ve yarım yıldızlar, baklava motifleri ve zencereklerle bezenmiştir. Beş sahınlı caminin mihrabı kesme taştandır. Minber ise ceviz ağacından, sahte kündekari tekniği ile yapılmıştır.

Caminin minaresi orijinal değildir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1565 yılında yaptırılan minare köşeli bir kaide üzerinde yükselmektedir. Oldukça kısa ve kalın olan minarenin gövdesi yuvarlaktır.

Sivas Nasıl Bir Yer

Darüşşifa (Adil Melike Sultan Şifahanesi)

Adil Melike Sultan Şifahanesi 1240 yılında hastane olarak yaptırılmış ise de medrese olarak kullanılmıştır. Yapı, Divriği Ulu Cami’nin doğu duvarına bitişiktir ve dikdörtgen planlıdır. Kapalı avlulu, üç eyvanlı yapının güney ve batısı iki katlıdır. Avlunun ortasında sekizgen bir havuz yer almaktadır ve bu kısım külahla örtülüdür. Darüşşifa’nın giriş portali öne doğru taşkın olup üzerindeki geometrik ve bitkisel motifler dikkat çekicidir. Bunların dışında dörtgenler, altıgenler, sekiz ve on kollu yıldız motifleri de bu kompozisyonda yer almaktadır. Portalin iki yanında mukarnaslı nişler vardır. Bu nişler de figürlerle süslüdür. Bu kısımda göze çarpan tek ve çift başlı kartal motiflerinden tek başlı olanın yapının banisi Ahmet Şah’ı, çift başlı olanın ise Selçuklu Devleti’ni simgelediği düşünülmektedir.

Darüşşifa’nın batı cephesinde de bir portal bulunmaktadır. Bu kapı da geometrik, figürlü ve bitkisel motiflerle süslüdür. Portalin iki yanında tahrip olmuş birer insan figürü, alt kısmında ise iki insan figürü göze çarpar. Bu figürlerin kimlere ait olduğu kesinlik kazanmasa da külliyeyi yaptıranları ya da ustaları simgelediği düşünülmektedir. Darüşşifa’nın doğusundaki türbe içten bir kemerle ikiye ayrılmıştır. Türbede 16 sanduka bulunmaktadır. Bunlardan firuze sırlı olan sanduka Divriği Ulu Cami ve Darüşşifa’yı yaptıran Turan Melek Sultan’a, altıgen firuze çinilerle kaplı olan sanduka ise eşi Ahmet Şah’a aittir.

Divriği Ulu Camii

Sivas’ta Gezebileceğiniz Diğer Tarihi Mekanlar

Sivas’ta bulunan tarihi camiler, kümbetler, han ve hamamlar oldukça fazla. Hepsini detaylı şekilde anlatamayız ama hiçbirini de es geçmek istemeyiz. Bu yüzden Sivas’ın gezilecek diğer tarihi yapılarını liste şeklinde sunalım;

 • Kale Cami
 • Zincirli Minare Cami
 • Hoca İmam Cami
 • Hatipoğlu Cami
 • Kemankeş Kara Mustafa Paşa Cami
 • Güdük Minare (Şeyh Hasan Bey Kümbeti)
 • Ahi Emir Ahmed Kümbeti
 • Divriği Kale Mescidi
 • Şahruh Bey Mescidi / Gemerek
 • Alacahan Cami / Kangal
 • Gürün Meryem Ana Kilisesi
 • Tuzhisar Köyü Kilisesi / Hafik
 • Mehmet Ali Hamamı
 • Kurşunlu Hamamı
 • Meydan Hamamı
 • Eski Paşa Hamamı
 • Susamışlar Konağı
 • Abdi Ağa Konağı (Sivas Kültür Evi)
 • İnönü Konağı (Müze Ev)
 • Osman Ağa Konağı
 • Akaylar Konağı
 • Mihralibey Konağı
 • Kangal Ağası Konağı
 • Ayan Ağa Konağı / Divriği
 • Alacahan Kervansarayı
 • Behram Paşa Hanı
 • Sivas Hükümet Konağı

Sivas Gezilecek Yerler

Sivas Kaplıcaları

Sivas, tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de görülmesi gereken bir yer. Sivas’ta gezilecek doğal yerlere eklemeniz için güzel bir kaplıca listesi oluşturduk. Sivas’ın sağlık turizmine hizmet eden bu kaplıcalarından Sıcak Çermik (şehir merkezine 31 km.), Soğuk Çermik (şehir merkezine 20 km.) ve Kangal Balıklı Kaplıcası konaklama imkanı da sunuyor.

# Kangal Balıklı Kaplıcası (Balıklı Çermik): Sivas’ın Kangal ilçesine 13 km. uzaklıkta, Kavak Deresi Vadisi’nde bulunan Balıklı Kaplıcası yörenin en ünlü kaplıcasıdır. Kaplıca suyu 37°C olup romatizma, sedef, egzama, böbrek ve deri hastalıklarına yardımcı tedavi unsurudur. Kaplıca havuzunda doktor balık diye bilinen ve cilt hastalıklarını tedavi eden balıklardan çok sayıda bulunmaktadır. Bunların en büyüğü 10 cm. boyundadır. Kaplıca çevresinde tesisler ve havuzlar da yer alıyor.

# Sıcak Çermik: Yörenin en önemli termal kaynaklarından Sıcak Çermik, Sivas şehir merkezine 31 km. uzaklıkta bulunmaktadır. 800 – 1000 metre derinlikten çıkarılan kaynak suyunun sıcaklığı 35°C ila 75°C arasındadır. Şifa kaynağı olan suyun romatizma, sinir sistemi, sindirim sistemi, böbrek, adale ağrıları ve kadın hastalıklarına iyi geldiği söylenmektedir.

# Soğuk Çermik: Sivas’ın Soğuk Çermik Vadisi’nde bulunan kaplıcanın sıcaklık ortalaması 28°C’dir. Çermiğin suyu renksiz ve kokusuz olup içilebilmektedir. Su mide, safra kesesi, deri ve sinir hastalıklarının tedavisinde yardımcı unsur olarak kullanılmaktadır.

# Ortabucak Çermiği: Ortabucak Çermiği, Sivas’ın Şarkışla ilçesinin Ortabucak Köyü’nde bulunmaktadır. Oldukça kükürtlü olan çermik suyunun deri ve romatizmal hastalıklara iyi geldiği bilinmektedir. Kaplıcanın çevresinde ziyaretçilere hizmet veren tesisler de bulunuyor.

# Alaman Çermiği: Alaman Çermiği, Şarkışla’nın Alaman Köyü yakınındadır. Bol kükürtlü olan kaplıca suyu romatizmal ve deri hastalıklarına iyi gelmektedir.

# Ilıca Çermiği: Sivas’ın Yıldızeli ilçesine 9 km. uzaklıkta bulunan Ilıca Çermiği’nin suyu hem içilebilmekte hem de yıkanma amaçlı kullanılmaktadır. Şifalı su, böbrek taşı düşürülmesinde etkilidir. Kaplıca çevresinde tesisler bulunmaktadır.

# Akçaağıl Çermiği: Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan Akçaağıl Çermiği, sahip olduğu tesisler ile birçok hastalığın tedavisi için hizmet vermektedir.

Sivas Kaplıcaları

Sivas Gölleri

Sivas’ta gezilecek doğal yerler listesinin bir diğer durağı göller.. Evet, Sivas’ın oldukça güzel gölleri bulunuyor. Sırayla bir göz atalım..

# Gökpınar Gölü: Sivas’ın Gürün ilçesine 10 km. uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, 15 metre derinliğinde olup dipten gelen kaynaklarla beslenmektedir. Alabalığı ile ünlü olan göl turistik tesisleri, dinlenme ve mesire yerleri ile insanların ilgi odağıdır.

# Lota Gölleri: Sivas’ın Hafik ilçesine 3 km. uzaklıktaki göller topluluğu Lota Gölleri olarak bilinir. Göller dipten gelen kaynaklarla beslenir ve ilkbahar yağışları ile birlikte kabararak birleşir.

# Pılır Höyük: Yine Hafik ilçesinde bulunan güzel bir doğal göldür. Göl tabanında tarih öncesi göl evleri ve yerleşim yerleri bulunmaktadır. Bu açıdan ülkemizdeki tek örnektir

# Hafik Gölü: Hafik Gölü, ilçe merkezine 2 km. mesafededir. Dip suları ile beslenen gölün derinliği 6 metredir. Doğal güzelliği ve piknik alanları ile göl çevresi yörenin önemli mesire yerlerinden biridir.

# Tödürge Gölü: Tödürge Gölü, Sivas’a 50 km. uzaklıkta olup Cencin Ovası’nın doğusunda yer almaktadır. Yine dip kaynaklarıyla beslenen göl balık yönünden zengindir. Göl içinde bulunan iki adacık yabani yaşam açısından önemlidir. Bu bölge, soyu tükenmekte olan av hayvanlarından turnanın yaşam alanıdır. Göl çevresi mesire yeri olarak kullanılmaktadır. Ziyaretçiler gölde kayıkla gezme ve balık tutma imkanı da bulmaktadır.

# Dipsiz Göl: Doğanşar ilçesinde bulunan bu meşhur gölle ilgili detayları birazdan Doğanşar başlığı altında vereceğimiz linkte bulabilirsiniz.

Sivas Gezilecek Doğal Yerler

Sivas Yaylaları

Yayla denilince akla genellikle Karadeniz illeri gelse de, Karadeniz’i aratmayacak güzellikte yaylaları vardır Sivas ilimizin. Yaylacılık faaliyetlerinin etkin olarak sürdürüldüğü Sivas, geleneksel festivallerini de bu alanlarda yapmaktadır. Henüz yeterli ilgiyi görmese de önemli bir potansiyelin varlığından söz edebileceğimiz yerlerdir. Özellikle Koyulhisar ilçesine bağlı Eğriçimen, Sarıçiçek, Arpacık ve Kengercik Yaylaları muhteşem doğal güzelliklere sahiptir.

Eğriçimen Yaylası Sivas

Paşabahçe Mesire Alanı

Paşabahçe Mesire Alanı sahip olduğu kafeleri, lokantaları, yürüyüş parkurları, gezi ve piknik alanları ile yöre halkının gözdesi olmuş dinlence mekanlarından biri. Yemyeşil doğası, sulak alanları, meyve ağaçları ve kameriyeleri ile insanın ruhunu ve bedenini dinlendirmeye yardımcı olan Paşabahçe Mesire Alanı, 160 dönüm arazi üzerine kurulu oldukça büyük bir yer.

Sivas Belediyesi’nin kontrolü altında olan Paşabahçe Piknik ve Mesire Alanı, hayatın yorgunluğundan ve stresinden biraz da olsa uzaklaşmak için tercih edebileceğiniz güzel bir mekan.

Sivas Mesire Alanları

İmranlı Koyunkaya Mesire Alanı

İmranlı ilçesine 12 km. uzaklıkta bulunan Koyunkaya Mesiresi, Sivas’ın doğal güzelliklerinden bir diğeri. Buraya ulaşmak için biraz zorlu bir yolculuk sizi bekliyor. Fakat yolun sonunda karşılaşacağınız çam ormanları, kayaların arasından fışkıran su kaynakları, renk renk çiçekler, ters laleler, papatya tarlaları ve doğanın ahengi size tüm zorlukları unutturacaktır. Bölge adeta yalancı bir cennet.

Yurt içindeki en büyük nehrimiz olan Kızılırmak’ın buradan doğması, Şırnak ile Hakkari’nin dışında ters lalenin bir tek burada yetişmesi Koyunkaya Mesire Alanı’nı önemli kılan diğer etkenler.

Sivas Hobbit Yamaç Evleri

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin popüleritesinden sonra dünyanın dört bir yanında Hobbit evlerine rastlamamız mümkün hale geldi. Türkiye’de Kocaeli ve Antalya gibi illerin yanında Sivas’ta da bulunan Hobbit evlerinde ister günlük, ister haftalık olarak konaklayabiliyorsunuz. Sivas merkeze bağlı Akdeğirmen Mahallesi’nde bulunan Sivas Hobbit Yamaç Evleri, doğal ortamları sevenler için şirin bir tatil köyü seçeneği sunuyor.

Bu arada Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinin çekildiği Yeni Zelanda’daki gerçek Hobbit Köyü’nü anlatan bir yazımız da mevcut. Merak edenler için linkini buraya bırakalım.

YENİ ZELANDA HOBBİT KÖYÜ GEZİ REHBERİ (TIKLAYIN)

Sivas Hobbit Yamaç Evleri

Tödürge Kaya Mağaraları

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Demiryurt (Tödürge) Köyü’nde bulunan bu mağaralar kayalara oyularak yapılmış barınaklardır. Yan yana ve alt alta küçük odalar halinde oluşturulan bu barınakların ön cephelerinde taş ve kireçle örülüp sıvanmış pencereler yer almaktadır. Bu pencerelerin çevreyi gözetlemek için oluşturulduğu düşünülüyor.

Köyün içinden geçen derenin iki tarafında bulunan bu kaya mağaralar M.S. 2. yy’a tarihlenmektedir. Mağara odalarından birinin duvarında yer alan haç işareti bu mekanların Hristiyan halkına ev sahipliği yaptığını göstermektedir. Mağaraların çevresine merdivenler ve tutunmak için yerler yapılmış olsa da ulaşım oldukça zordur.

Bölge sit alanı ilan edilmiş. Fakat yine de kaçak olarak define arayanların tarihi yapılara zarar vermesi önlenememiş.

Doğanşar

Anadolu’nun dört bir yanında olduğu gibi Sivas’ın Doğanşar ilçesinde de harika doğal güzellikler mevcut. Yaylalar, mağaralar, dereler, göl ve şelaleler… Fakat sanırız biraz tanıtım eksikliğinden, biraz da ulaşım sorunlarından dolayı ilçenin bu güzide yerleri bugüne kadar biraz geri planda kalmış. Ama şunu net olarak ifade edebiliriz ki hatırı sayılır güzelliklere sahip Doğanşar, Anadolu’da keşfetmeniz gereken yörelerden biri.

Doğanşar’da bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, Sarısuvat Kanyonu, Doğanşar Peri Bacaları (Çoban Kayaları), Karasak Mağarası, Tekeli Dağı ve Keşiş Dağı bölgede ziyaret etmenizi önereceğimiz öncelikli yerler.

Ayrıca yaz aylarında ilçede Doğanşar Karakucak Güreşleri ve Doğanşar Bal Festivali yapılmaktadır. Ata sporumuz güreşe, yöresel halk oyunlarına ve karakovan balına ilginiz varsa bu festivalleri kaçırmayın deriz.

DOĞANŞAR GEZİ REHBERİ (TIKLAYIN)

Dipsizgöl Şelalesi

Gemerek Göksu Şelalesi (Sızır Şelalesi)

Ülkemizin sayısız doğa harikalarından biri olan Sızır Şelalesi, Sivas’ın Gemerek ilçesinde bulunuyor. Sivas merkeze 118 km. uzaklıkta yer alan şelale 2. dereceden sit alanı konumunda. Burası Sivas’taki yöre halkının en sık kullandığı piknik yerlerinin başında geliyor.

Sızır kasabasının güneyinde, Çat Ormanları içinde bulunan şelalenin suyu yaz-kış durmadan akar. Bu serin suların bir kısmı çağlayan şeklinde dökülürken, bir kısmı da Sızır Hidroelektrik Santrali’nin su ihtiyacını karşılıyor. Göksu Çayı; üzerindeki tahta köprü, yürüyüş parkurları, çay bahçesi ve gazinosu ile doğa tutkunlarını doğa ile iç içe dinlenmeye ve huzur bulmaya davet ediyor. Gemerek Göksu Şelalesi’ni (Sızır Şelalesi) Sivas’ta gezilecek turistik yerler listesinin üst sıralarına yazabilirsiniz.

Sızır Şelalesi

Gürün Şuğul Vadisi

Gürün ilçesine bağlı Şuğul Vadisi, Ankara-Malatya Yolu üzerinde yer alıyor. İlçeye girmeden köprü sonundaki levhadan sola dönün, takriben 6 km. sonra bu muhteşem doğa harikası yere ulaşacaksınız. Fırat Nehri’nin en büyük kolu olan Tohma Çayı’nı oluşturan vadi suyu, ilerde Gökpınar Gölü’nden çıkan suyla ve Suçatı Barajı’yla birleşiyor.

Yazın sıcak günlerinde il merkezine göre 8-10 derece daha serin olan bu vadide birçok piknik alanı da mevcut. Ayrıca bölgede alabalık yetiştirme tesisleri de bulunuyor. Eğer buradaki mesire alanına hafta sonu gelecekseniz erken yola çıkmanız önemli. Çünkü oldukça kalabalık oluyor. Daha sakin bir ortam bulmak için hafta içi bir günü tercih etmenizi tavsiye ederiz.

Sivas Doğa Sporları

# Kayak ve Kış Sporları: Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kış aylarında kayak ve snowboard, yaz aylarında ise atla gezinti ve dağ yürüyüşü yapmak için son derece ideal bir mekandır.

# Dalgıçlık: Sivas ilinde bulunan dalış okulunun sunduğu imkanla, İl Sivil Savunma Müdürlüğü bünyesindeki Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü’ne müracaat edip, kurs bitiminde Gökpınar ve Tödürge göllerinde 15 metreye kadar dalış gerçekleştirebilirsiniz.

# Su Sporları ve Olta Balıkçılığı: Sivas’ta bulunan Tödürge Gölü, Kelkit Çayı (Suşehri) ve Kızılırmak su sporları ve olta balıkçılığı için bölgedeki ideal alanlardır.

# Kamp ve Doğa Yürüyüşü: Yine Yıldız Dağı’nda bulunan ormanlık alanlarda, Şuğul Vadisi, Akdağ, Çat Ormanı, Dipsiz Göl, Sızır Şelalesi ve çevresinde kamp ve doğa yürüyüşü olanağı bulabilirsiniz.

Sivas Gezilecek Yerler

Sivas Festivalleri ve Etkinlikleri

16. yy’da yaşamış olan ünlü halk şairi ve ozan Pir Sultan Abdal, Sivas’ın Yıldızeli ilçesinin Banaz Köyü’nde doğmuştur. Bu yüzden her yıl Haziran ayında Yıldızeli ilçesi Banaz Köyü’nde Pir Sultan Abdal Geleneksel Kültür Etkinlikleri düzenlenmektedir. Pir Sultan Abdal’ın anıldığı bu etkinlikte konserler verilmekte, halk oyunları ve semah gösterileri düzenlenmektedir.

Yöreye ait bir diğer etkinlik Uluslararası Aşık Veysel Aşıklar Bayramı‘dır. 20. yy. Türk halk şiirinin önemli isimlerinden olan Aşık Veysel, Sivas’ın Şarkışla ilçesi Sivrialan Köyü’nde doğmuştur. Bu nedenle her yıl Temmuz ayının üçüncü haftası Şarkışla’da Aşıklar Bayramı kutlanır. Etkinlikte gerçekleştirilen konserler ve aşık atışmaları renkli görüntülere sahne olmaktadır.

Temmuz ayının ilk haftası Sivas’ın Kangal ilçesinde düzenlenen Uluslararası Kangal Festivali ise yörenin ilgi çeken bir diğer etkinliğidir. Kangal severlerin akın ettiği bu festivalde çeşitli kategorilerde yarışmalar yapılmakta, ayrıca konserler verilmektedir.

Bunların dışında yörede;

 • Zara Bal Festivali (Ağustos)
 • Akıncılar Kavun Festivali (Ağustos-Eylül)
 • Yapracık Köyü Yayla Şenlikleri (Haziran ayının son haftası)
 • Çatpınar Köyü Şenlikleri (Temmuz)
 • Geleneksel Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri
 • Doğanşar Bal Festivali
 • 4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Etkinlikleri düzenlenmektedir.

Sivas Kangalı

Sivas’ın Neyi Meşhur? Sivas’tan Ne Alınır?

Sivas ve ilçelerinde yapılan halı-kilim dokumacılığı, günümüzde yaşatılmaya çalışılan el sanatlarımızdandır. Tamamen sık ilmeklerle dokunmuş halılar, ünlü Sivas kilimi, tülüce denen dokumadan yapılan yatak örtüsü, el örgüsü çoraplar ve manda derisi çarıklar ilginizi çekebilecek yöresel ürünler arasında yer alıyor.

Ayrıca kendine özgü yapısı ile Sivas bıçağı, bakır işi eşyalar, gümüş takılar, tepsiler, fincan zarfları, duvar aynası, kemik taraklar ve ağaç işi ağızlıklar Sivas’tan hediyelik olarak alınabilir.

Atatürk Caddesi, Şifaiye Medresesi, Kuyumcular Çarşısı ve çevresi Sivas’ta alışveriş için en uygun yerlerdir.

Sivas mutfağı da kendine has lezzetleriyle oldukça meşhurdur. Bölgenin yöresel yemekleri sebzeden çok kuru baklagiller, buğday ürünleri, hamur işleri, süt ve süt ürünleri ile ete dayanır.

Sivas’a gitmişken tatmanızı tavsiye edeceğimiz bazı yemekler;

Peskütan Çorbası, Kırdök, Turşu Mıhlaması, Çirli Et, Pancar Çorbası, Sivas Kebabı, Hıngel (Hambal), Etli Yaprak Sarması, Patlıcanlı Et, Sübüra, Düğülcek Çorbası, Lahana Musakkası, Kesme Aşı, Baviko, Düğün Pilavı, Kaymaklı Katmer, Kelle Tatlısı, Mumbar Dolması, Pastırmalı Madımak, Gırık, Sarığı Burma, Divriği Pilavı, Herle Aşı, Tırhıt, Tel Helvası ve Mirik Köftesi.

SİVAS NASIL BİR YER? SİVAS HAKKINDA BİLGİ (TIKLAYIN)

Sivas Yemekleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir