Kapat
Adana Gezilecek Yerler

Adana zengin kültürel dokusu ve doğal güzellikleri ile göz dolduran etkileyici bir kenttir. Tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan şehir, uğranması gereken müze, köprü, cami, kilise, han, hamam, kale ve kervansarayları ile Torosların kendine özgü doğasıyla bütünleşerek görülmeye değer bir ortam oluşturuyor. Adana Gezilecek Yerler Listesine geçmeden önce çok kısa Adana tarihine değinelim.

Kısaca Adana Tarihi

Adana, Tepebağ Höyüğü ile Neolitik dönemi (M.Ö. 6000) işaret eden en eski yerleşim yerlerinden biridir. Antik Kilikya bölgesinin en önemli şehirlerinden biri olan Adana, adını Gök Tanrısı Uranüs’ün oğlu Adanus’tan almış, coğrafi konumu nedeni ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Adana bölgesi sırası ile Luvi Krallığı, Hitit Devleti, Asurlular, Pers İmparatorluğu, Helen Medeniyeti, Selökidler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklu Devleti, Ermeni Krallığı, Memlükler, Ramazanoğulları ve Osmanlı Devleti’nin hakimiyetinde yaşamıştır.

Adana Eski Fotoğrafları

Adana Taş Köprü

Taş Köprü’yü gezilecek yerler listemizin en başına ekleyelim hele..

IV. yüzyılda (385) Roma İmparatoru Hadrianus tarafında yaptırılan bu önemli eser, Seyhan Nehri ile beraber hem Adana’nın ve hem de ülkemizin en güzel manzaralarından birini oluşturuyor. Bize sorarsanız Adana’nın en güzel mekanı burası.

319 metre uzunluğunda olan Taş Köprü ‘dünyanın halen kullanılabilir haldeki en eski köprüleri listesi’nde yer alıyor. Roma, Bizans, Ermeni ve Osmanlı gibi birçok medeniyete hizmet etmiş olan köprü hala sapasağlam vaziyettedir. Bu eserin bir benzeri de hemen yakınında bulunan Misis Taş Köprüsü’dür. Yüzlerce yıldır, nice kervanların geçtiği ve daha kim bilir ne tarihlerin yaşandığı bu eserler aynı zamanda eski zamanlardan günümüze de bir köprü oluyor.

Taş Köprü ve Misis Köprüsü, Adana’nın çifte antika gerdanlığı olarak tabir ediliyor.

Bu köprüler Adana’da görülmesi gereken yerlerin en başında olmayı hak ediyor değil mi?

Adana Misis Köprüsü

Adana’da Bulunan Antik Şehirler

Adana gezi rehberinin en önemli başlıklarından biridir Antik Kentler.. Bu şehre yolunuz düştüğünde muhakkak uğramanızı tavsiye ettiğimiz üç antik şehir bulunuyor. Antik kentler hakkında görseller eşliğinde bazı önemli bilgilerden kısaca bahsedelim.

Anazarbos (Anavarza) Antik Kenti

Anazarbos bugün Adana’nın Kozan ilçesi sınırları içinde yer alır. Kilikya bölgesinde düzenlenen şenlik ve olimpiyatların merkezi olan kent, Roma Devleti’nin metropolisidir. Arcadius döneminde Kilikya ikiye ayrılınca bölgenin bir bölümü Tarsus’a, geri kalan bölümü de Anazarbos’un yönetimi altına girmiştir. 6. yy’da yaşadığı yıkıcı depremle yok olan kent Justinianus tarafından tekrar ayağa kaldırılmış ve Justinianoupolis diye zikredilmiştir.

Bitkilerle tedavi yöntemleri konusunda ilk çağın en önemli hekimi olan Dioskorides, Anazarbos’ta yetişmiştir. Dioskorides, Adana folklorunda Lokman Hekim olarak geçer.

Kent, surlar ve kayalık kesim olmak üzere iki kısımdan oluşmaktadır. Kentin surları 8-10 metre yüksekliğinde olup sur üzerine her 70 metrede bir burç yerleştirilmiştir. Bugün bu burçlardan takriben 20 tanesi sağlamdır. Surlardan içeriye ulaşmak için kullanılan anıtsal kapı üç kemerlidir. Ortada yüksek ve geniş, yanlarda dar tutulmuş kemerlerin önünde, yapıdan bağımsız sütunlar yer almaktadır. Sütunların bu şekilde yerleştirilmesi yapıya mimari bir derinlik kazandırmıştır. Üçüncü yüzyıla tarihlenen anıtsal kapının güneydoğusunda tiyatro ve kapının önünde stadyum kalıntıları yer almaktadır. İçkale’de bulunan 1057 tarihli küçük kilise, Ermeni Prensi Toras tarafından yaptırılmıştır.

Adana Antik Kentler

Misis Antik Kenti

Tarihi M.Ö. 1000’li yıllara dayanan ve günümüzdeki adı Yakakent olan Misis Antik Kenti, Hitit devrine ait bir yerleşim yeri olarak belirtilmektedir. Efsanelere göre Truva savaşından sonra şehri yıpranan Mopsos, şehrini tekrar baştan yaratmak için insanlar ile geceli gündüzlü çalışmaya başlamış ve bu güzel şehir ortaya çıkmıştır. Adını da Mopsos’tan alıp zamanla Misis olarak değişmiştir. Ceyhan Nehri kenarında kurulan şehir tarih boyunca birçok medeniyetin ticari faaliyetlerini gerçekleştirdiği bir merkez olarak kullanılmıştır.

Çukurova’nın en önemli Roma yerleşimlerinden biri olan ve Ceyhan Irmağı kıyısında bulunan Misis, Adana-Osmaniye karayolunun 20. km’sinde yer almaktadır. Kentte yapılan arkeolojik kazılarda mozaikle süslü evler ve nymphaion açığa çıkarılmıştır. Mozaiklerin birinde Nuh’un gemisini ve çok sayıda hayvanı betimleyen sahne yer almaktadır.

Adana Tarihi Yerler

Ayas Aegae Antik Kenti

Dünyadaki üç asklepion tapınağından birinin yer aldığı Yumurtalık, Roma döneminde Akdeniz’e açılan en önemli liman olma özelliğini taşımaktaydı. Asklepionlar o zamanın en önemli hastaneleriydi. Ceneviz ve Venedikliler de buraya ticaret kolonileri kurmuşlardır. Yumurtalık 1337’de Türk Memlük Devleti ardından Ramazanoğlu Beyliği’nin önemli bir yerleşim yeri olmuştur.

Kentin Ayas Kalesi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa edilmiş üç katlı gözetleme kulesi, Osmanlı ve Roma hamamları, sur duvarları, Marko Polo İskelesi, Ayas ören yerinin önemli kalıntılarındandır.

Adana Gezilecek Antik Kentler

Tarihi Büyük Saat Kulesi

Adana’ya gelen ilk saat olarak adını duyuran bu tarihi eser 1881 yılında Ziya Paşa tarafından yaptırılmıştır. 8 metre genişliğinde ve 32 metre yükseklikte bulunan saatli kule, Adana’nın merkezinde bulunmakta ve şehir ile adeta birlikte anılan bir yapı olarak adını duyurmuştur. Saatin bulunduğu çan ve üzerindeki kabartmalar görülmeye değer eşsiz eserlerden biridir. Son Adana depreminde zarar gören tarihi yapı yeniden restore edilmiştir.

Tarihi Saat Kulesi Adana

Adana Yaylaları

Adana, tarihi ile göz kamaştıran, Türkiye’nin güzide şehirlerinden biridir. Doğal güzellikleri de en az tarihi kadar iz bırakmıştır ve modern şehir ile doğallığı bir arada yaşamaya imkan oluşturmuştur. Adana ile bütünleşen Adana yaylaları doğal ve sağlıklı yaşamın en güzel yansımalarından biri olarak gösterilebilir.

Adana, coğrafi konum itibariyle zaten yazları çok sıcak geçen bir şehirdir. Halk buna bir çözüm bulmak adına Toros dağlarının ve çevredeki dağların eteklerinde bulunan yaylalara akın etmiştir. Çok doğal bir güzellik sunan yaylalar ve yayla evleri sanki doğa ile bütünleşmiştir. Son yıllarda sosyal medyanın da etkisi ile bu doğal güzellikler başka şehirlerden ve ülkelerden insanların da ilgisini çekmeyi başarmıştır. Adana yaylaları güzel doğası ve sağlıklı havası ile muhteşem bir doku olarak Adana’nın tanıtımında çok önemli bir argümandır.

Adana Tekir Yaylası

Adana Tarihi Camileri

Adana’da gezilecek yerler listemize tarihi ibadethanelerle devam edelim.

# Eski (Yağ) Cami ve Medresesi: Adana’nın merkezinde bulunan cami Ramazanoğulları devrinde yapılmıştır (1501). Caminin olduğu yerde daha önce St. Jean Kilisesi’nin bulunduğu söylenmektedir. Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan Yağ Cami’nin oldukça gösterişli bir giriş kapısı bulunmaktadır. Medrese ise 1558 yılında Piri Mehmet Paşa tarafından yaptırılmıştır.

# Ulu Cami ve Külliyesi: Ramazanoğulları zamanında Adana’da inşa edilen cami, Osmanlı İmparatorluğu döneminde tamir görmüştür. Caminin mimarisinde Osmanlı ve Selçuklu izleri görülmektedir. Caminin tüm kemerlerinde, iç ve dış cephelerinde siyah-beyaz mermer kullanılmıştır. Mihrap mermerden yapılmıştır.

Adana Gezilecek Yerler

# Akça Mescit: 1409 yılında Ramazanoğulları’ndan Akça Ağa tarafından yaptırılan Akça Mescit, giriş kapısını kuşatan bordürleri ve mimarisi ile Selçuklu mimari özelliklerini taşımaktadır. Mescidin bir diğer dikkat çekici özelliği de dini bir yapıda taş süslemelerin yanında kuş figürlerinin de kullanılmış olmasıdır. Akça Mescit küfeki taşından inşa edilmiştir ve dış görünüşü bir türbeyi andırmaktadır.

# Hasan Ağa (Hasan Kethüda) Cami: Yağ Cami’nin arkasında bulunan Hasan Ağa Cami 1558 yılına tarihlenmektedir. Ramazanoğlu Halil Bey’in kölesi Hasan Kethüda tarafından yaptırılan cami, kesme taştan yapılmıştır ve dört yuvarlak sütunun taşıdığı üç kubbe ile örtülü olup iki bölümden oluşmaktadır. 24 yılda tamamlanan caminin güney duvarında 1671’de Adana’ya gelen Evliya Çelebi’nin imzası yer almaktadır.

# Yeşil Mescit: Tepebağ Mahallesi’nde bulunan Yeşil Cami 1751 yılına tarihlenmektedir. Cami adını kubbesini örten yeşil kiremitlerden almıştır. Kare planlı, tek kubbeli cami sarı renkli küfeki taşından inşa edilmiştir.

# Kemeraltı Cami: Adana’nın Tarsus Kapısı ismiyle anılan yerde bulunan Kemeraltı Cami 1599 yılında inşa edilmiştir. Oldukça sade olan cami kesme taştan yapılmıştır ve kare planlıdır.

# Sabancı Merkez Cami: Her ne kadar tarihi cami olmasa da Adana’da bulunan güzel mimari çalışmalardan biri olduğu için bu listenin sonuna eklemek istedik. 1988 yılında yapımına başlanan, 1998 yılında tamamlanan cami Adana merkezinin meydanında yükselmektedir. Cami mimari açıdan Sultanahmet Camisi ve Selimiye Camisi’nin özelliklerini taşımaktadır.

Adana Camileri

Seyhan ve Ceyhan Nehirleri

Eşsiz doğal manzaralarının yanında, hem ülke ekonomisine hem de Adana’ya katkısı büyüktür bu iki nehrimizin. Adana’yı Adana yapan en güzel değerlerden olan Seyhan Nehri şehre çok farklı ve güzel bir hava katmaktadır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi ülkemizin en güzel manzaralarından birine sahip olan Tarihi Taş Köprü de Seyhan Nehri üzerindedir. Uzunluğu yaklaşık olarak 600 kilometre olan nehrin havza genişliği 21 bin km²’dir. Üzerinde şehrin ve ülkemizin can damarları olan Çatalan, Seyhan ve Yedi Göze elektrik santralleri bulunmaktadır.

Yaklaşık 510 km uzunluğundaki Ceyhan Nehri ise şehrin ana hayat kaynaklarından bir diğeridir. Pınarbaşı mevkisinden doğmakta olan nehir, harika manzaralar oluşturarak Çukurova üzerinden İskenderun Körfezi’ne akmaktadır.

Seyhan ve Ceyhan Nehirleri, lagünler, eşsiz platolar, kuş gözlemi yapılabilecek sulak alanlar ve sıcak su kaynakları, doğa yürüyüşü yapılabilecek Milli Parkları, tırmanma güzergahları ile keşfedilmeyi bekliyor.

Adana Barajları

Yılan Kale (Şahmeran Kalesi)

Ceyhan Nehri’nden söz edip de Yılan Kale’yi atlamak olmaz. Esasında Yılan Kale’ye geldiğinizde Ceyhan Nehri’ni de en muazzam noktadan seyretmiş olacaksınız. Ceyhan Ovası’na hakim, oldukça yüksek ve kayalık bir tepede bulunan kale, yılan gibi kıvrık surlarıyla bilinmektedir. Kale yılan ismini de buradan almıştır. Oldukça eski bir tarihe dayanan Şahmeran Kalesi, Klikya Ermeni Krallığı zamanında Kral I. Levon tarafından yaptırılmıştır.

Şahmeran Kalesi

Adana Kaplıcaları

Türkiye’nin dört bir yanından insanların akın ettiği Adana Kaplıcaları birçok hastalığa derman olmaktadır. Adana da yedi tane kaplıca bulunmaktadır. Bu kaplıcaların her birinin yapıları çok farklı olduğu için çeşitli hastalıklara iyi gelmektedir.

Haruniye kaplıcalarının su içeriğinde bulunan yüksek miktardaki kükürtün romatizma ve cilt hastalıklarında faydalı olduğu belirtiliyor. Kurttepe ve Misis kaplıcaları da mide ve bağırsak hastalıklarına karşı şifasıyla meşhurdur. Son yıllarda yapılan yatırımlar ile dışarıdan gelen kaplıca turistleri hizmetlerden çok memnun kalmakta ve kaplıca turizmi için Adana’yı tercih etmektedirler.

Adana’ya yolunuz düştüğünde bu şifalı sulardan faydalanmayı ihmal etmeyin.

Adana Şifalı Sular

Adana’daki Müzeler

# Adana Arkeoloji Müzesi: Adana’da gezilecek yerler listesinde en önemli duraklardan biri de Adana Arkeoloji Müzesi’dir. Müze, Cafer Paşa Medresesi’nde, 1924 yılında Osmanlı Dönemi yapıtlarıyla açılmıştır. Müze önce Kuru Köprü‘deki Rum kilisesine, 1970’te de Kültür Sitesi yanındaki yapısına taşındı. Müzenin arkeoloji ve etnografya salonlarında; Yenitaş, Bakırtaş, Tunç Çağları, Helenistik Dönem, Asur, Fenike, Hitit, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini kapsayan yapıtlar sergilenmektedir. Eserlerin çoğunluğunu Yumuktepe (Mersin), Karatepe (Adana), Misis, Gözlükule (Tarsus) kazılarından elde edilen buluntular oluşturur. Müzenin ayrıca konferans salonu, laboratuvarları, 449 ciltlik şeri mahkeme sicilleri koleksiyonu bulunan kitaplığı vardır.

# Etnografya Müzesi: Kuruköprü’de bulunan bu mekan, Çukurova köylerine ve Adana yörüklerine ait eşyaların bulunduğu oldukça zengin bir müzedir.

# Atatürk Müzesi: Mustafa Kemal’in Adana’ya geldiğinde misafir edildiği evdir. Daha sonra müzeye dönüştürülmüştür. Bu sebeple ismi Atatürk Müzesi olmuştur. Bu tarihi yapıda Kuva-yi Milliye’den eserler sergilenmektedir. Asker ve öğrencilere ücretsizdir.

# Misis Mozaik Müzesi: Tarihi İpek Yolu üzerindeki, kentin tarihini gözler önüne seren buluntulara tanık olabileceğiniz mekandır.

Adana Müzesi

Adana’da Görülmesi Gereken Diğer Yerler

Sizin de fark edeceğiniz gibi Adana’da gezilecek yerleri yazmakla bitiremiyoruz. Konuyu çok fazla uzatmadan başlıklar halinde diğer yerleri de notlarımız arasına alalım;

 • Dumlu Kalesi
 • Ramazanoğlu Medresesi
 • Tepebağ Evleri
 • Ramazanoğlu Konağı
 • Kurtkulağı Kervansarayı
 • Çarşı Hamamı
 • Kozan Kalesi ve Manastırı
 • Bebekli Kilise

Adana’da Kültür ve Eğlence Aktiviteleri

# Mağaracılık: Henüz bazılarının incelenmesi tamamlanmamış olsa da; Bığbığı, Cin Mağaraları, Culfa Keleri, Adamkafa Deliği, Çamlıköy Subatanı, Yılanlıyurt Subatanı gibi yerlerde mağaracılık yapılabilir.

# Aladağlar Milli Parkı: Yumurtalık Tabiatı Koruma Alanı su kuşlarına ev sahipliği yapan önemli güzelliklerden. Akyatan ve Ağyatan Gölleri, Caretta Carettaların yumurtlama alanlarından.

# Plajlar: Denizi sevenlerin konaklayabileceği en uygun yerler ise Akdeniz kıyısındaki plajlarıyla ünlü Karataş ve Yumurtalık sahilleri.

# Rafting ve Balıkçılık: Adana’da bulunan göl ve barajlar rafting (özellikle Göksu), balıkçılık (özellikle Seyhan ve Ceyhan) ve sörf yapmaya imkan sağlamaktadır.

ADANA’DA KAMP YAPILACAK YERLER (TIKLAYIN)

Adana'da Denize Girilen Yerler

# Offshore Şampiyonası: Ülkemizde giderek büyük ilgi görmeye başlayan Offshore, saatte 170 km’ye kadar çıkabilen tekneler ile gerçekleştirilen bir hız sporudur. Türkiye’de İstanbul, Ankara, Adana, Antalya ve Muğla’da gerçekleştirilen bu hız yarışları 7 etaptan oluşmaktadır.

Adana’nın tanıtımına çok büyük katkıları olan Offshore, ulusal basında olduğu gibi uluslararası basın tarafından da büyük bir ilgi ile takip edilmektedir. Adana Valiliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve çeşitli özel kuruluşların desteğini gören bu etkinlik her geçen yıl daha fazla takipçiyi bünyesine katarak gelişmektedir. Seyhan Nehri üzerinde gerçekleşen bu muhteşem yarışmalar şehrin canlılığını arttıran en önemli etkinliklerden biridir.

Offshore Tekneleri

Adana Altın Koza Film Festivali

Adana Belediyesi’nin 1969 yılında Altın Koza Film Şenliği adı altında başlattığı bu festival giderek zenginleşmiş ve ülkemizin en önemli kültür ve sanat etkinliklerinden biri olmayı başarmıştır. Altın Koza, Çukurova ile bütünleşen pamuğa işaret eder.

Ülkemizde, sinema ve sinemacılığa vermiş olduğu destekler ile kültürel yaşamın olgunlaşması adına Altın Koza ödülleri çok önemli birer değer olarak gösterilebilir. 1969 yılında gerçekleştirilen ilk Altın Koza ödüllerinin sahipleri Ezo Gelin filmiyle Fatma Girik ve Seyyit Han filmiyle Yılmaz Güney’dir. 1973 yılına kadar aktif bir biçimde gerçekleştirilen, sanatı ve sanatçıları daima değerli kılan Altın Koza, ülkemizdeki ekonomik buhran ile çalkantılı bir dönem geçirmiştir. Bu dönem içerisinde zaman zaman halkın Altın Koza’yı tekrar yaşatma gibi bir talepleri ve girişimleri olsa da bu süreç tam 18 yıl sürecektir. 1992 yılında toplumun bazı kitleleri ve sanat dünyasının ileri gelenleri Altın Koza’yı tekrar yaşatma girişimlerinde başarı kaydederek olumlu sonuç almışlardır. Daha sonra 1998 yılına kadar yapılan festival 1998 Adana depremi ve 1999 Marmara depremi ile sekteye uğramıştır. O yıllarda gerçekleştirilmeyen festivalin gelirleri Adana ve Marmara’daki depremzedelere aktarılmıştır. Bu yönü ile sosyal bir tarafının da olduğunu söyleyebiliriz. 2005 yılından bu yana kesintisiz gerçekleştirilen bu festival Amerika kıtasından Asya kıtasına, Avrupa kıtasından Arabistan Yarımadası’na kadar birçok ülkeden gelen onlarca yönetmen ve sinema eleştirmenine kapılarını açarak, yılda yaklaşık olarak 80 bin izleyiciye ev sahipliği yapmaktadır.

Altın Koza Film Festivali

# Adana’daki Diğer Festival ve Kültürel Faaliyetler:

 • Saimbeyli Kiraz Festivali
 • Horzum Yayla Şenliği
 • Sarımazı Zeytin Festivali
 • Karpuz Festivali
 • Adana Senfoni Orkestrası
 • Adana Devlet Tiyatrosu da kültürel etkinliklerin yürütülmesinde etkili unsurlardan.

Adana’da Ne Yenir?

Tarihi geçmişi çok eskilere uzanan Adana, elbette bu köklü geçmişin izlerini yemek kültürü ile de yansıtır. Yörenin yemek konusundaki zenginliği de buradan gelmektedir. Türkiye’nin neresinde olursanız olun, Adana Kebabı ve şalgam suyunu bilirsiniz.

Ancak yörenin bu kadar çok bilinmese de en az kebabı kadar lezzetli çeşitli yemekleri var. Adana yemeklerinde et, buğday ve çeşitli baharatların hakim olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda süt ve süt ürünleri de fazlasıyla tüketilmektedir. Bu verimli topraklarda yetiştirilen tarım ürünleri de yemek kültürünün oluşmasında etkili olmuştur. Çiğ köfte, fellah köftesi, sehmişe, kelle paça, hamis, mahluta, aşlama, fattuş, şırdan gibi yöresel yemekleri tadabilirsiniz.

Şehrin sokaklarında gezerken ‘bici bici, karsambaç’ gibi iklime uygun, serinlik veren lezzetlerle karşılaşmanız mümkün.
(Bici bici, nişasta ve sudan yapılan bir çeşit muhallebiye tatlı şuruplar, meyve suları ve rendelenmiş buz eklenerek yapılıyor. Karsambaç ise muhallesiz, sadece buz ve tatlandırıcı olarak meyve suları ve şerbetle yapılıyor.)

Adana Mutfağı

Adana’nın Neyi Meşhur?

Adana’nın meşhurları arasına Adana dürümünü yazmayanı döverler herhalde. Dürüm ile Adana öyle bir özdeşleşmiş ki sipariş verirken dürüm ya da kebap bile demiyoruz. “Bir Adana alayım” diyoruz. Ya da “Adana yer misin?” diye soruyoruz. Sadece “Adana” demek yeterli oluyor. Bunun için Adana kebabını çift dikiş yaparak, bu başlık altında da yazıyoruz.

Adana’nın Yılmaz Güney‘ini bilmeyen yoktur. Sinema denince aklımıza gelen ilk oyunculardan birisi. Adana’dan yola çıkarak meşhur olan Yılmaz Güney, Adanalı gençlerin idolü olmuştur. Adanalı bir diğer sinema üstadı ise Şener Şen.

Müslüm Baba da Adana’dan yola çıkmış ve meşhur olmuştur.

Şalgam denince aklımıza ilk gelen şehirlerden biridir.

Adanalı dizisi de meşhurdur. 🙂

Hint inciri de az meşhur değil. Bir diğer adı, frenk inciri.. Bir diğer adı diken inciri.. Bir diğer adı dikenli incir.. Aklına geldikçe isim koymuş Adanalılar bu lezzetli incire. Seyyar satıcılar el arabasında satarken karşınıza çıkarsa almanızı tavsiye ederiz. Kabuğunu soyarken dikkat edin.. Aman diyelim!

Hint İnciri Frenk İnciri

Adana’nın bir diğer meşhur ürünü de pamuktur. Oldukça geniş bir pamuk sektörüne sahiptir.

Aha dayıya söyle” diyen fenomen gaspçı da az meşhur değildir herhalde.

Fatih Terim‘i de bu listeye eklemeyi unutmayalım.

Adana’nın en meşhur şeylerinden biri de sıcağıdır tabi. Yaz aylarında yukarıda sıraladığımız Adana’da gezilecek yerleri gezmenizi tavsiye etmiyoruz. Ağzınızdan burnunuzdan gelir Allah muhafaza!

Adana sıcaklarından bahsetmişken yazımızı da bir Adana deyişi ile bitirelim:
“Güz (kış) güneşinde kızım yansın, yaz güneşinde gelinim..” (Vicdansız Kaynana) 😀

Bu yazının sonuna “Adana’ya Gel Gidek?” iyi gider..

ADANA NASIL BİR YER? ADANA HAKKINDA BİLGİ (TIKLAYIN)

“Adana Gezilecek Yerler (Adana’ya Gel Gidek)” üzerine 1 yorum

 1. Mihriban says:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir